Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

"Pane, Naše průzkumná jednotka dorazila do Kitonu." Salutujíc, zaskřehotal mladý voják svému velícímu v Isharských kasárnách. 
Velitel jen nezaujatě pokýval.
Voják se nervozně popotáhl za rukáv své kožené tuniky. "Pane, bohužel, město nebylo až tak prázdné jak si naši zvědi mysleli."
V tů chvíli voják získal plnou pozornost svého velícího, což pro něj rozhodně nebyla příjemná zkušenost. Velitel ho chvíli probodával pohledem a pak jen tiše řekl : "Takže jsme Kiton neosvobodili?"
"Pane, obávám se, že město okupují skřeti. Velké množství těchto tvorů se opevnila v okolí tamní tržnice a nelze je od tud vyhnat." 
"Tak je nevyhánějte, ale zlikvidujte je!"  
"Pane, zdá se že tito skřeti jsou dobře organizovaní, našli jsme spoustu mrtvých, pravděpodobně banditů. Skřeti je museli povraždit do jednoho!"
Velitel se jen nespokojeně zavrtal do své pohodlné židle. "Vojáku, řekněte veliteli u Kitonu toto: nezajíma mě jak, ale udělejte vše, co bude ve vašich silách, aby jste své pozice uhájili!" 
"Já se pokusím sehnat nějáké další zálohy. Odchod vojáku!"
Angocha, Gaurus a Gobrug se v rámci honby za kořistí a ujařmování skřetů, vydali pokořit titána v jeho doupěti ve skalách. Když dosáhli svého cíle, dostali příležitost si z vrcholu hory obhlédnout Kiton, o kterém dříve přinesl šaman Gornag pozoruhodné zprávy. Nad Kitonem byla stále vidět světla barev duhy a městem se pohybovali velké skupiny postav, ozbrojených lidí, podle popisu Gornaga.

Po obhlédnutí situace se orkové vidali podívat na město z blízka. Gobrug přitom radil, aby se orkové snažili vyhnout boji a snažili se prvně zjistit záměr lidí v Kitonu. Plán ale nepřežil první kontakt. Jakmile ozbrojenci z Kitonu jen spatřili orky, vyrazili proti nim ve velkém počtu a pokusili se méně početné orky obklopit a pobít.

Šaman Gobrug ale použil svojí moc a v myslích nepřátel vyvolal nepřekonatelný děs, který obrátil část nepřátel na útěk a zbytek ochromený strachem padl pod ranami orkských bojovníků. Rozzlobeni tím nevyprovokovaným útokem a povzbuzeni snadným vítězstvím, vydali se orkové do ulic města. Všude, kde v ulicích narazili na nepřítele se opakovala ta samá scéna, po které zůstávala jen bezvládná těla nepřátel rozesetá všude kolem.

Nejtěžší boje se  strhli o významné budovy ve městě, které hlídali velmi zkušení mágové. Síla odporu ale jen vybičovala orky k ještě většímu úsilí. Boj trval od odpoledne, až do pozdních nočních hodin a na jeho konci nebyla jediná budova, kterou by orkové ponechali nevyčištěnou.

Protože boj a vítězství přišlo tak neplánovaně, museli se orkové stáhnout a místo ponechali bez posádky. Orkové se ale chystají vrátit lépe připravení a v Kitonu se usadit natrvalo. Tohle vítězství si nesmí nechat ukrást.
Čas, co ork určit aby udeřit proti skřeťák a drowák co tam s nim bejt se blížit. Nebejt to ale ork, kdo udeřit první. Gobrug se připravovat pro ta boj u Pevnost na jihu. V ten čas potkat i Gungrim, co bejt teď první mezi krtkoun a povědět mu o boji co ork chystat. A Gungrim říkat, grum, když Gobrug žádat, ať krtkoun poslat svoje bojovník a i ty co dokázat dát radu, jak jen dokázat svolat pro ten boj.
Krtkoun ale nedostat čas aby se dokázat přidat. Nepřitel přijít první. I z tak velká dálka bejt vidět, jak nad horama, co bejt mezi Pevnost a Galu Gund, vystoupat velká mrak a světlo co zářit skrz něj. A když uši slyšet ten hluk a nohy ucítit zem se třást, poznat, že nemoct čekat víc.

Vyrazit teda Gobrug ke Galu Gund. Jak jít, vidět, že liďák co tam mít armáda čumět, ale z místa se nehnout. Tak to ještě nebejt nejhůř.

V Galu Gund najít orka už připravenýho k boji. Gobrug tak vidět, jak Gornag šaman bejt ten, kterýho ork následovat, když Goth ani Gobrug nebejt blízko.

Ve všem tom připravování si nikdo nejdřiv nevšimnout, že nepřítel už vtrhnout do Galu Gund. Ani nevědět, kterej uvidět první, ale jeden ork uvidět nějakýho, jak se plížit ve stínech jeskyně.A kde bejt jeden, bejt nepřítele nejdenou celá tlupa. A v nepříteli poznat skřeťáka. Skřeťáka plíživýho a zákeřnýho, jakýho už dřív vidět v díra u drowáka. Toho skřeťáka co ork dokázat najít, tak pobít a najít místo, kde skřeťák muset přijít. Přes zadní bránu, kterou rozbít. Pozdě poznat ork, pro co skřeťák přijít ke Galu Gund, když Bumhug bojovník uvidět skřeťáka, že ukrást stojana, co tu zůstat od drowák a dělat z mojo bolest.Každej teď vidět, že skřeťák předejít orka a udeřit první. Ork nemoct čekat dál a muset udeřit proti díra, co dřív najít. Tam určitě najít víc.

Gobrug určit, ať Bumhug sebrat orka a hlídat Galu Gund. Dalšího orka, co hlídat díra u pevnosti. Pak Gobrug vybrat naposled orka, kterej vstoupit do ta díra. Vybrat jen tolik, kolik dokázat bojovat v úzká chodba co v podzemí dřív vidět. A vybrat tak Gaurus bojovník, Angocha orčice, co se bojovníkovi rovnat a Gornag šaman, co nejvíc ze všech orků znát cizácká mojo. S nima Gobrug přijít před ta díra a ještě posledně se ohlídnout. Krtkoun teda přijít o tahle boj a ork o jeho radu, nezbývat času.

Ork sestoupit do podzemí a jako už dřív se srazit se zuřivá a zákeřná skřeťák. Že tak težce skřeťák bojovat bejt znamení, že ork nepřijít úplně pozdě a ještě být o co bojovat. Postupovat chodbama a dávat pozor ať nenechat žádnýho skřeťáka proklouznout za záda orků.Jak boj pokračovat, nakonec padnout rána, co srazit jedna skřeťák a po ní jen ticho. Ork sestoupit do ještě větší hloubky a prvně uslyšet řvaní, jako z hrdla ještěra a pak i vidět toho, kdo tak řvát. Takovej ještěr, jako nosit drowáka se vrhnout proti orkovi ale jedna rána a jeden blesk od šamana srazit ještěra k zemi. Znamení, že bejt rowák bízko.

A kde bejt drowák, muset čekat proradnost. V cestě stát úzká mříž, která nemoct zastavit orka, když Angocha rozrazit svojí zbraní.

Krtkoun Gungrim už dřív varovat, že černá kůže ušák ukrást krtkounovi jeho golema. A ne jednoho. A takovej golema tam teď stát. A blízko ještě další. Gobrug by radši vidět golema vrácenýho pro krtkoun. Nemít s sebou ale žádnýho, kdo by dokázat dát radu, jak zastavit, tak ork dělat, jak ork dokázat. Dát se rozdrtit tělo golema silou zbraně a silou mojo. Krtkoun dobře udělat svoje golema. Ork jen těžko hledat zbraň, která prorazit dobře kůži. Ork ale dokázat najít slabost a zničit  golema, že z něho zbejt jen málo, co ještě moct bejt k užitku.

Tak ork vejít v místo, kde nějakej udělat svůj barák. Místu tam dávat světlo oheň svíčky a z ohniště. Na jednom místě najít místo ke spaní. Na jinym místo pro práci. Ork muset zpomalit svůj krok. Kde bejt místo drowáka, muset hledat zrádnost. A zrádnost taky najít. Past, jen co ujít deset kroků. Taková ale nedokázat orka zastavit. Jak procházet, prohledávat místo a nacházet. Nacházet kůže s písmem. Nějaký starý, nějaký nový, nějaký nedokázat posoudit, jak starý bejt. Některý psát drowák co jeho hlavu ork tolik hledat. Jiný jak by bejt psaný rukou od jinýho. Najít nemrtvák, co jedna kůže říkat, že bejt kovář. Najít truhla s divná kámen a truhla co nedokázat na místě otevřít a tak vzít s sebou.Co ale nenajít bejt drowák. Kde cesta končit bejt jen mojo brána a pavouk co vždycky všude sdílet místo s drowák. I když Gobrug radit proti zabití pavouka, pavouk nedovolit jinak, když chtít začít kousat.

Mojo brána v místě drowáka? Zrada nad zradu v tom bejt! I kůže co najít tak říkat! "Ta brána...", promluvit Gobrug a ukázat k mojo brána a otevřít hubu aby říct víc. Bojovník ,co tolik chtít dohnat drowáka ale nečekat víc. Vejít do mojo brána a věřit, že překonat každá zrada co jen přijít. Gobrug muset následovat bojovníka.Nevidět nejdřív, v čem ta zrada bejt. Ze vzduchu citit moře a ze země daleký místo. Najít ale bedna a v ní další kůže. A slovem z kůže se drowák vysmát orkovi. Gobrug jen dokázat proklít mojo, co znova škodit proti orkovi. Všechno to žvanění co najit v kůže od drowák neříkat nic pro Gobrug. Dokázat vyhnat drowák z jeho místa a udělat mu škodu. Drowák ale najít svojí pomstu na orkovi.

Bejt ale mezi orkem Gornag šaman, co ještě nevydat všechno svoje tajemství před Gobrug. Ten dokázat  najít ve všem tom žvanění radu, že ork nemuset chcípnout v tom místě. Jak prej mojo přivést k tomu místu, tak mojo dokázat orka vyvést pryč. Tak začít Gornag dělat svoje mojo. Poznat, že ork nebejt první, komu nějakej určit místo jako trest. A poznat, že tu bejt před orkem takový, který dokázat trestu uniknout. A Gornag poznat jak. Že znát mojo od liďáka nebejt jednou ke škodě orkovi. Najít kámen co dělat bránu a najít i mojo co otevřít ta brána. Brána co otevřít ale vydávat bolest. Gaurus ani Angocha se nenechat zastrašit bolestí a vzít na sebe ten krok, co ork muset udělat. Jak ale projít, poznat Gornag a Gobrug pravá síla bolesti, co bejt na druhá strana. Jistá smrt čekat tam na orka. Gornag ale nevydat ještě všechno svoje vědění, dokázat udělat, aby brána změnit místo, kam orka poslat. O novym místě vědět že bejt blízko tomu dřív a nevést k bolesti. Tolik oběma stačit a vejit svym krokek skrz ta brána. Na druhá strana nenajít třeba bolest, najít ale voda co skoro sebrat všechen život z těla. Až když vyplavat, poznat od pohledu pevnost nad vodou. Bejt zase doma.Jak jen dokázat, vyrazit Gobrug a Gornag ke Galu'Gund a tam znova potkat i Gaurus a Angocha, živý v těle i v hlavě.
Ork těžko poznat, co pro sebe vybojovat od toho všeho. Nedokázat chytit drowák. Dokázat mu ale vzít jeho místo a co drowák dělat, muset opustit. Která díra teď schovávat drowák neznat. Než ale najít nová, vybojovat ork pro sebe ten čas.
Kterýho ale Gobrug doufat, že najít bejt Zorgulg goth. Co najít, nedávat dobrý znamení.
Tohle jsou má poslední slova v tomto deníku, je to již nad mé síly snažit se likvidovat nakažené tvory. V tento den zničím ten portál a snad i tu věc co s ním přišla, věřím že ho bude chtít bránit. Pokud ne, tak z toho co jsem zjistil by ho to minimálně mělo oslabit a překazit jeho plán, ať už je jakýkoliv. Kdyby chtěl pravděpodobně by všechny národy už dávno srovnal se zemí, ale z nějakého důvodu se tak ještě nestalo a snad ani nestane.
Nedá se nic dělat, tím že jsem se naučil používat sílu jenž nepatří na tento svět, jsem se sám stal pro tento svět škodlivým, i kdybych ho uzavřel bez obětování svého života, sám bych pak byl škodlivý pro tento svět. Právě proto použiju kouzlo, jenž i v magické akademii neznají, Pečeť sedmi ohňů je je nezlomitelná, za cenu života sesilatele,přebije nebo vyruší jakékoliv jiné kouzlo. Z prastarých svitků jsem vyčetl že ho snad seslal jen jeden člověk, bohužel proč a kde se mi nepodařilo dohledat. Postup byl však popsán velmi detailně, zničil jsem jej jelikož si myslím že v nesprávných rukou by mohl nadělat dost zlého.
Není toho již mnoho co bych napsal, mrzí mne že nemohu rozloučit s těmi málo blízkými jenž jsou stále na živu... co však mohu, je to že jim a další generaci dám naději, naději že se nedočkají světa jenž jsem já a Calwen viděli v té  vizi, světa bez lidí,elfů,orků,trpaslíků,gnómů,hobitu a dalších bytostí.
A také tím trochu očistím svět od Bolesti, bude to sice jen malý kousek, ale i tak na konci svého života udělám aspoň něco dobrého.
Mojo
Šaman v černé róbě zrovna zastavil u orčí pevnosti, aby doplnil zásoby, když v tom strnull pohledem nad jakousí září vznášejici se vysoko kdesi na severu. Jakmile doplnil zásoby, ihned se to vydal prozkoumat. Jako první narazil na početnější bandu skřetů, v rychlosti provedl mojo, načež splynul s okolím a skřetům se proplížil přímo pod nosem.


Jak pokračoval dál, došel k usedlosti, o které si myslel, že je pod vlivem bolesti. Každopádně město nebylo ani zdaleka zamořené bolesti nebo opuštěné. Doslova se to tam hemžilo lidmi, kteří nepatřili k Isharu ani Cyproně.

Načež se šaman v rychlosti vrátil, aby mohl o téhle události povědět ostatním orkům. Zdálo se totiž, že isharská armáda, jež nyní hlídá severní věž, je vůči tomuto úkazu doslova netečná. I přesto, že usedlost není nijak daleko od věže.
Šaman teda přijít k Pevnost, kde najít Gobrug a přinést mu to varování.

Než přijít, Gobrugova všechna starost bejt, jak připravit uruk proti liďák, co vytáhnout k orkovi na sever.

Teď se dozvědět, že drowák prej znova najít cestu k světlu a ani dlouho neskrejvat, že přijít škodit orkovi. Kde bejt drowák, bejt všude za nim i skřeťák. A bejt to teď skřeťák, jakýho Gobrug nikdy ani nevidět. Silnější a zrádnější.

Ostatni z orků už najít díra, co bejt plná toho skřeťáka, a šaman ukázat ta díra, aby Gobrug vlastníma očima vidět taky.

Jen jak Gobrug vejít v ta díra, vrhnout se proti němu z tmy tlupa skřeťáka, že jen těžce dokázat odrazit a jen málo chybět, aby skřeťák chytit Gobruga a odtáhnout.

Muset svolat tlupa k boji, jak rychle jen dokázat, a udeřit proti skřeťák! Muset poznat, co bejt chystaný proti orkovi ve tmě!

A že bejt hrozba vážná, a že nevědět, jak času zbývat, tak Gobrug říkat, ať ork zavolat k pomoci každýho, kdo dokázat dát pomoc v takovym boji. Krtkouna prvního!

Třeba drowák bejt ten správnej, co znát, kde náčelník teď bejt.
Předem bych chtěl popsat v krátkosti Gauruse - mladý, silný, líný, nepříliš inteligentní, avšak o to více lehkovážný, neuznávajíc nyní mezi orky žádnou autoritu
Gaurus potkal u Galu- Gund nejspíše mocného šamana. Po pár chvilkách jeho mumlání o černých tlamách, věcech a nějakého podezření šel Gaurus vybít všechny černé medvědy v okolí pevnosti. Když se vrátil mlátil mocný šaman hlavou o svoji hůl a znovu se snažil vysvětlit do hladových očí Gaurusových, že tu něco není v pořádku a že si připadá jako něčí loutka poslední dobou a ten pocit sílí !
Požádal Gauruse o prohledání severu, zda se náhodou něco zvláštního neděje.
Gaurus už to nemohl poslouchat a tak si vzal kus prasete a šel se schovat do blízké jeskyně.

Když najednou mu trochu došlo o čem to ten šaman vlastně mluvil, on nemyslel černý medvědy!!
*Prdnul si*
To musí vědět nejsilnější ork. Néé zase nějaký ukecaný šaman.  uaaaaaaaaaa

Následně se Gaurus otočil a vyběhl useknout hlavu tý černý postavě. A se sekeru v ruce do té jeskyně naběhl. ............najednou tma.
Když mu Gruumsh pomohl na nohy zjistil, že je všechno jinak.... A neví co má dělat !
V severní pevnosti


Velký ork: Prej vidět nějaka nubhosh .. to neznat .. uurgh ..  bghot to bejt šaman !

Šaman: Bgho že to vidět ? Nežrat ty zas hřibuchá z lesuchá že vidět takový nubhosh ?

Velký ork: To teda nežrat! Šguh se na to podivat šaman. Ug muset zas hlidat brana.

Šaman: Héém, no grum tedá ...


Načež se šaman vydal do lesa. zanedlouho narazil na podivné stvoření, jež vypadalo jako obří ještěrka. Šaman stvoření následoval až do příléhle jeskyně. V jeskyni
narazil na jemu již velice dobře známé stvoření. Nějakou chvíli vedli vášnivou debatu o údálostech jež byly, jež jsou a které snad teprv budou ...


Ve chvíli kdy debata utichala, z jeskyně se se vynořil orčí šaman se zachmuřeným výrazem na tváři.


Šaman: Lat! Slyšet muga slovo! Vodteď gom zas uvidět nějaka nubhosh, tak ho clomp ! Nevýst žadna slovo k tadle, useknout gebulu agh davat bachač !

Velký orky: éééh .. grum!

Šaman: Ug teď muset šguh tam bgho pevnost u liďák bejt, muset odnýst slovo Gobrug gom nejvíc frmák to šguh.


Následně šaman zmizel v lesích u severní pevnosti, o něco později byl spatřen jak příjíždí k jižní pevnosti.
Sekera a tlapy, brnění a kožich
HU!
Zařval Bumhug na stráž u Galu Gundu nesoucí známky nedávných bojů.
Bejt čas naučit prigg uruk jak výst nogagh! Liďák se zas vytahovat, kolik jich bejt, jak mit naleštěná brňuchá a ták!
Obličej skřivil do podviného příšklebku
Todle si uruk nemoct nechat libit, ale taky nebyt uruk nubhosh na gebulu aby se hnat proti liďák tak jak byt teď. Od  teď bejt, že ug Bumhug Waghar ukazovat
každá uruk jak lusk gebulá nebo jak zkoritit wagnag !
Načež vycenil zuby a hlasitě zařval.
Bumhug ukazat jak výst gruga nogagh která se žadna liďak nepostavit!

26. Luny 375. roku, den, který se jistě zapíše do historie jako významný, nastal. V jediné osvobozené hale Goren-Zaru se nesly hlasy mnohých trpaslíků a trpaslic, gnómů a gnómek. Den, kdy se měl Goren-Zar stát místem konání vyhlášených trhů, které do tohoto, bezesporu jedinečného, města zavítají po letech nesoucí vysokou číslovku, byl tu. Pro obyvatele to však nebyla nejvýznamnější událost onoho dne. Jistě, obchod je v trpasličí společnosti velice významný, což dosvědčovala i práce odvedená k přípravě prostorů pro trhovce z celého bezbolestného světa, ale v Goren-Zaru se tohoto dne chystalo něco ještě vzácnějšího a významnějšího. Svatyně se zaplňovala a šrumec jejích návštěvníků zesiloval. Všichni spolu probíral, kdože se to dostane do rady, jenž má být právě vyhlášena. Před davem stál Garm, písař goren-zarský, Goltir, velekněz svatyně, kněz Edem, jenž neustále leštil jeden ze svícnů ve svatyni, jakoby snad zahanben, že se neleskne a celá sešlost vidí jakousi nepatrnou ba dokonce nepřítomnou šmouhu. I kdyby tam ona nedokonalost byla, dav by si toho jistě nevšiml, všichni byli zabrání do jiných věcí. Kněz však bez ustání plnil svůj posvatý úkol vedoucí k lesknoucí se dokonalosti. Bezpečnost zajišťovala jedna trpaslice oděná v plátové zbroji a vyzbrojena štítem a smrtícím palcátem. Nebyla však jediná, této události byl zajisté přítomen i sám Moradin. V davu se mihla nová čtveřice trpaslíků. Jedna hlava ryšavá, jedna plešatá, další zdobená šperkem a jedna nesoucí klobouk, ačkoliv krátce, neboť si ho jeho nositel brzy sejmul. Gungrim Ocelokovadlina, Sindri, Brundibárka, Rosencrantz a Guildenstern. To byli oni čtyři noví členové davu.
"Z-z-z-zz-zdravím všechny př-ř-ř-říchozí. S-s-s-snad abychom začali, že?" s nervózním úsměvem koktal Garm. Dav utichl a věnoval plnou pozornost gnómovi s vadou řeči. "Takže, všechni jsme se zde s-s-s-sešli, protože má být oznámená nová rada G-g-g-goren-Záru. Jak všichni víme. Spousta z vás se o tato mís-s-s-sta ucházela, avšak starší a poslové Moradina se rozhodli n-n-n-následovně," dořekl písař, nyní mluvčí oněch zmíněných voličů, a dav vousatých a nosatých tváří byl celý napjatý. Jakoby nikdo z nich ani nedýchal. "P-p-p-p-první místo v radě, j-j-j-jenž bude zastupovat hlas bojovníků se stane Gungrim Ocelokovadlina. Za z-z-z-zásluhy a přínos městu v posledních letech," svatyní se nesl potlesk a reakce zvoleného: "No kurwa." Nový radní bezradně stál na místě. Garm jej v sešlosti začal očima hledat. Marně, neboť Gungrim stál až úplně vzádu. "Tož to mám předstupic či co?" dotazoval se ryšavý trpaslík kolemstojících. "Je zde Gung-g-g-rim?" zajímal se stále koktavý gnóm. "Tož hybaj!" zvolal Rosencrantz, což podpořilo i popohnání holí od Guildensterna. Gungrim stanul na prostranství před davem, Garm spokojen, že se hledaný konečně vymotal z davu, otevřel knihu a pokračoval dál: "Dalším r-r-r-radním, jenž bude zastupovat hlas moudrosti a víry, se stává, za zásluhy, kterými zachránil m-m-m-město před hladomorem, Rosencrantz og Guildenstern." "Jaj, pré hlas můdrosti," ozval se dotyčný a při potlesku vykročil z davu a stanul vedle Gungrima. Oba si gratulovali a poplácávali se po ramenou jako staří známí, kteří spolu vyprázdnili nejeden sud. "Ta-a-a-akže, posledním členem rady, který bude zastupovat obchod a bude hlasem p-p-p-prosperity našeho krásného města, se stává, zásluhou dlouhodobé spolupráce a snahy v oblas-s-s-sti obchodu, Sindri Graveldelver." S garmovým zaklapnutím knihy se opět spustil potlesk. "Sa ví, rada by sa bez pleši neobešla," zavtipkoval hlas moudrosti a rozesmál nejen sebe, hlavně svého starého známého, na jehož výrazný rys narážel. "V-v-v-všem gratuluji k získání tohoto úřadu. V-v-v-věřím, že naše město znovu získá na slávě díky vaší pomoci. T-t-t-takže služte městu čestně a hrdě a ať vám Moradin," gnóm se odmlčel a na chvíli se zamyslel: "pomáhá." Dav ještě chvíli oslavoval právě zvolené radní, od kterých si sliboval lepší zítřky, brzy se však všichni museli sebrat a věnovat práci nebo přípravě trhů, neboť již brzy se měli dostavit první z trhovců. "Po-po-po-pro-prosím vás pánové, abyste se potom zastavili v mém skromném příbytku. Zatím si užijte a stravte své zvolení," promlouval k trojici a následně se obrátil k davu, aby jim poděkoval za hojnou účast. "Ať vás Moradin provází," zakončil Garm Hellulva svůj výstup. K trojici se přidala ještě Brundibárka a nějakou dobu spolu všichni hovořili, než se vydali do příbytku písaře. Jak kráčeli halou Goren-Zaru, někdo jiný se již blížil šachtami města a za ním koně naložení rozličnými výrobky. Nechť Goren-Zar pod dohledem nové rady vzkvétá a obnoví svou zašlou slávu!
Copyright © 2003-2017, RT Manawydan.