Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

SVN 6674 (svn6674)
- Včelí úl / odstraněna chyba bránící použití
SVN 6673
- oprava pádu advancedvendora
SVN 6669-6671
- oprava zjiśťování a aplikace barev (bug barevných flakonků)
- oprava gumpu výroby, u určitých výrobních kontejnerů nešlo nastavit zdroj surovin na výrobní kontejner (např. u Řezbářského náčiní)
SVN 6664-SVN 6667
Efekty:
- úprava očarování DayLight (spravné nastavení "power")
- úprava SOELightEffect (předělané generování světla na postavě)
- úprava LightSource na vrhání tmy (ještě vyžaduje opravu klienta)
Announce:
- opravy zahájení a ukončení očarování generovaného oznámením
- přidání gumpu pro úpravu očarování (QoL pro GM)
Výrobní návody:
- oprava pádu servru při editaci vendora s návody
SVN 6668
Perk gumpů:
- oprava pádu při použití nedodělaných perků (Metalurg)
- oprava resetu perků (nešlo resetovat navazující perk, i když byl jím požadovaný perk dostatečný)
- úprava gumpu s výběrem perků zdarma (např. u zloděje se nedostatečně zobrazovala nápověda k výběru).
Podtemno:
- Správné barvy jména dle typu NPC
- Doplnění systémových vendorů
- Kontrola a doplnění ostatních NPC (návody, učitelé, zakázky)
- Úprava nastavení a cen nájmů a dle světového nastavení
- Příprava pro hráčské tržiště
- Menší úpravy spawnů
- Přesun teleportu mezi tvrzí a městem Tzir'Ular (pod banku)
- Velká oprava a úprava chyb v mapě (výškové problémy), nových vstupů atd.
- Opravy chybných dlaždic a další grafiky ve městě
- Nové NPC: Mládě temnoperné harpie
- Nové NPC: Temnoperná harpie
Mapa:
- Update mapy a statiky (menší či větší úpravy po celém světě)
SVN 6663
Oznámení:
- zpřístupnění příkazu [announce i hráčům (hráči zobrazí Oznámení, stejně jako by právě nalogoval do hry)
- oprava zobrazení času trvání oznámení
- zobrazení efektu oznámení v textu oznámení
- podpora entru při psaní a zobrazení oznámení
- drobné úpravy gumpů tvorby a zobrazení oznámení
Ostatní:
- drobné korekce kódu a komentářů kódu
SVN 6660
- ošetření dvojitých boostikon (prosím dejte vědět pokud by pro změnu některé boostikony chyběly!)
- ošetření spamu XP bonusů při zisku onlineXP
SVN 6658
- do textu Announce lze vložit "očarování", které bude trvat tak dlouho jako je platnost zprávy
- bonusy z Uniforem se sčítají s ostatními bonusy
- úpravy systému očarování (příprava pro definice které se mají sčítat s jinými)
Byl proveden rollback na save z 9.2. 2023, čas 2:03.
Mnou provedené změny vedly k mizení a přemísťování NPC s kvesty apod.
Za problém se omlouvám a jako odškodné chystám malé překvapení na víkend.
Omlouvám se za dnešní tříhodinový lag po ránu. Vše je opraveno a zítřejší ráno bude již v pořádku :)
Copyright © 2003-2023, RT Manawydan.