Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Kronika světa

Isharion - lidské království

15. Sarvy 272. roku - Isharion - lidské království

Lide isharský, hobité vilhelmovičtí a všichni ostatní,

Po dlouhých dnech jednání dávám tímto všem na vědomí,
že dnešním dnem počínaje nová éra našeho království.
Naše království nese nový název a tím je Isharion.

Král Gabriel žije, ale jeho zranění způsobené bolestí je tak hluboké,
že mu nedovolí již nikdy opustit své lóže. Helm s tebou náš králi!

Proto ustanovil zřídit Radu, která povede království v těchto zlých dobách.
Isharion je název pro celé isharské království, které je vymezeno hraničními kameny.
Patří pod něj město Ishar, hobitím Vilhelmovice, lidské farmy na severu a královská Divočina.

Království (Isharion) spravuje městská rada, tzn. Rada Isharionu.
Nese těžké břímě blahobytu celého království a zodpovídá se pouze králi.
Každý člen v radě má na schůzi 1 hlasovací hlas. Pouze král má právo veta.

Rada Isharionu


Galahad
- královský velvyslanec plně zastupujíc krále
- informační spojka mezi královskou rodinou a městem

Bartoloměj
- vedení Isharionu
- starosta města Isharu
- hospodaření v království

Votary
- starosta hobitína Vilhelmovice
- správa svobodných a černých řemesel

Horian Voren
- správa královské armády
- dodržování královských dekretů a zákonů

Mír
- královský mluvčí pro mezi-rasovou politiku
- správa magických a alchymistických spolků

Anča Sazeničková
- správa zásobování města a hradu
- správa královské zvěře (dobytek, koně, ostatní)

Glumík Jedlička
- vedení Jolandina řádu
- hospodaření s duchovními statky v království


Bartoloměj
15. Novu 272. roku
Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.