Ultima Online: Manawydan - Role Playing shard

Manawydan.cz používá na svých webových stránkách cookies. Chcete-li získat informace o používání a nastavení cookies, prosím přečtěte si naše Prohlášení o ochraně soukromí. Nedostatečným nastavením blokování cookies dáváte souhlas k jejich využívání.

Kronika světa

Královská famfára

Trumpety začaly hrát a rozléhaly se široko daleko. Takovéto troubení už nebylo slyšet nějakou tu dobu, avšak nikdo se nemusel ani rozpomínat, aby věděl, že je to svolávací famfára pro poddané na dostavení se k hradu. Že by král?

Před hlavním vchodem stály, ve dvou řadách rozestavěné, stráže. Poté, co dohrály svolávací trumpety, byla chvíle napětí a očekávání toho, co se bude dít.

"Král přichází!", zvolal jeden ze strážných královské gardy a dveře hlavního vchodu se otevřely. Král vyšel z hradu a pozdravil poddané, kteří se pokorně uklonili.

"Král je živý, konečně dobrá zpráva po dlouhé době," pomyslel si poddaný, " pomůže nám? Dostat se z tohohle všeho? Mám na krále ještě pár otázek, nechám mu dopis ve schránce na vzkazy před hlavní bránou."


Myrsha
11. Novu 277. roku
Copyright © 2003-2024, RT Manawydan.